Nordlisaken

Dette nettstedet er en arkiv side for Nordlisaken i håp om at det kan bidra til at lignende hærverk av vår kulturarv ikke forekommer igjen.

 
 
Nordli ble revet ned på grunn av barnehagehastverk, på tross av kommunens vedtatte kulturminnevernplan, på tross av enstemmig vedtak i kulturutvalget, på tross av anbefalinger fra fylkesrådmannen, på tross av anbefalinger fra riksantikvaren, på tross av Blaker og Sørum Historielag, på tross av protester fra eldrerådet, på tross av rapporter og notater skrevet av kyndige bygningsantikvarer, på tross av Fortidsminneforeningen, på tross av anmodning om utsettelse fra stortingsrepresentant Abid Raja (V), og borgeriniativet som samlet inn over 1000 underskrifter.
 
Ifølge ordføreren i Sørum, har kommunestyret vedtatt et lovlig vedtak på bakgrunn av en tilstandsrapport av en rådgivende ingeniør i byggeteknikk. Rådgiveren er ikke bygningsantikvar og har heller ikke spesialkompetanse på antikvariske bygg. Ola H. Fjeldheim som er bygningsantikvar, besøkte bygget etter miljøsanering og kom til følgende konklusjon:«Den tekniske tilstanden til hovedbygningen på Nordli er meget god, langt bedre enn mange hus av tilsvarende alder.»
 
Kopier er falske kulisser
"Som ny riksantikvar synes jeg at Sørum kommune gjennom sitt vedtak om riving av Nordli Gård, har vist grunnleggende mangel på forståelse for kulturminnevern."
Jørn Holme, riksantikvar
Nordliutstilling

Nordliutstillingen er på Vøienvolden Gård.
 
For nærmere informasjon om åpningstider anbefales det å ta direkte kontakt med Fortidsminneforeningen.
 
 
 
Ordfører og Varaordfører har villedet kommunestyret og folket i Sørum med å hevde at det skal bygges en "replika" som er mere likt det opprinnelige bygget. Definisjonen av replika fra Wikipedia sier:"En replika skal ikke avvike fra originalen, inkludert patina. Form og overflater skal også etterlignes."
 
"Det som er planlagt er strengt tatt hverken en kopi eller en replika. Det som er planlagt er et bygg som ser ut som Nordli, bare litt større, og med en annen takkonstruksjon (1700-talls arkene blir til større takoppløft)" skriver Rune Viestad (SV). Han er ihvertfall ærlig med oss. "Samme fasade" kan vi lese på Sørum Kommunes sine hjemmesider, hvilket heller ikke er en nøyaktig beskrivelse av det planlagte bygget.
 
Forfatteren, Jan Erik Horgen, som har skrevet Sørum Bygdebok hadde følgende kommentar: “Hvor har Ivar Egeberg det fra at en kopi ville bli mer lik den opphavlige bygningen enn huset slik det står nå? Huset er godt dokumentert i skriftlige kilder, og alle hovedtrekk er bevart. Sjølsagt er det gjort noen omrokeringer av rom, tatt opp nye døråpninger og kanskje vindusåpninger etc - i takt med endret bruk. Men slik Egeberg la fram saken, er heilt feil i min oppfatning».
 
Man har åpenbart ikke entydige forestillinger om hva som skal bygges. Uansett om man skulle klare å bygge noe som likner, vil det aldri kunne erstatte det kulturminnet vi nå har mistet. Gamle bygninger er historisk kildemateriale, og har i tillegg en opplevelsesdimensjon som ikke kan gjenskapes.
 
FrPs representant sa i kommunestyret at de ville stemme for riving på grunn av barna. Nettopp på grunn av barna mener mange at vi bør ta ekstra godt vare på vår historie, vår byggeskikk og byggekunst og vår kultur.
 
Fortidsminneforeningen "Har vært oppe på Nordli en par ganger og sett på rivinga. Det som slår meg er hvor god stand dette bygget er, selv om noen av de 220 år gamle dragerne har spor etter skadedyr. Enn lar seg fascinere over hvor dyktige håndverkerne må ha vært, der de har hogd til trestammene for hånd. Rart å beskue hoggmerkene fra øksa, som en av mine forfedre hogde på 1700-tallet. Mens gravemaskina drog ut stokk etter stokk, stod bygget fremdeles fjellstøtt uten antydning til å falle sammen. Ikke i sin fjerneste fantasi hadde de nok forestilt seg at et gult stålmonster ville komme 220 år etter for å rasere håndverket deres."
Kommentar fra J.R.